Familiebarnehagen ligger på gamle Skjetten, i nydelige omgivelser med skogen som nærmeste nabo. Det er godt med lekeplasser i umiddelbar nærhet.Vi har god plass inne og ute, og masse leker, bøker og musikalsk utstyr. Dersom du ønsker et mindre, oversiktlig og trygt fellesskap for dine små barn, kan du ta kontakt med oss for å sjekke mulighetene for plass. Vi har siden 2005 bidratt med å utvikle harmoniske, selvstendige og trygge barn. Barn er lykkeligere når de mestrer ting selv og de har et godt samspill med andre barn og voksne. De får god øvelse i å gjennomføre måltider, vente på tur, samhandle med andre barn og dele på leker.


This family kindergarten is located on the old part of Skjetten, in beautiful surroundings with the forest as the nearest neighbor. There is plenty of playgrounds in the immediate vicinity. We have plenty of space inside and outside, and lots of toys, books and musical equipment. If you want a smaller, well-organized and safe community for your small children, please contact us to check out the possibilities. Since 2005, we have contributed to develope harmonious, independent and safe children. Children are happier when they manage things themselves and then they interact well with other children and adults. They get good exercise in having meals, waiting for their turn, interacting with other children and sharing toys.