Barnehagens beliggenhet og postadresse (position and adress): Hellaveien 71, 2013 Skjetten

Epost: elisabeth@hakkebakkeskog.no

Telefon/ phone: 900 39 501