Hakkebakkeskogen familiebarnehage ble startet i august 2005. Målet var å skape et trygt sted, med mye varme, lek og godhet for barna. Her har vi trygge rammer for den første læringen av struktur, samhandling og forståelse. Barn begynner fra første stund å organisere inntrykk og sanser. Vi vil bidra til at barna blir tatt på alvor i sin utvikling gjennom lek og læring, med en sunn forståelse for grenser. Alle mennesker har store behov for oppmerksomhet og bekreftelse, og at de får det i en liten gruppe tror vi er en ubetinget fordel så tidlig i livet. Barnehagen er underlagt kommunal godkjenning og blir jevnlig kontrollert med rapportering og hjemmebesøk med sjekk av elektriske anlegg, varmtvannstemperatur, uteområder og lignende. Livredningskurs blir også gjennomført for alle involverte i henhold til krav.

Elisabeth