Per i dag tar vi imot barn kun fra 0-3 år. Derfor har vi et maks antall på 4 barn. Her finner du Lillestrøm kommunes hjemmeside hvor du går inn og søker om plass for ditt barn. Selv om hovedopptaket prioriterer søknader innkommet innen 1. mars, kan du søke etter dette. Ta kontakt for nærmere opplysninger om dette.

Ast the moment, we only recieve children from 0-3 years. Therefore, we have a maximum number of 4 children. Here you will find Lillestrøm municipality’s website where you go in and apply for your child. Even if the main admission prioritizes applications received by March 1, you can apply for this anyway. Contact us for more information.

https://www.lillestrom.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/soke-om-barnehageplass/